Cỏ Dại

2019 – Sơn dầu trên vải bố – 90 cm x 60 cm

Sưu tập bởi Nguyễn Vân Anh