Các tác phẩm trong triển lãm “David Thomas và những người bạn”

Danh sách tranh trong Bộ tranh in “Finding Parkinsons”

của hoạ sĩ David Thomas

1 – Vô đề1. 2021. In kĩ thuật số. 20,3 x 20,3 cm

2 – Vô đề 2. 2021. In kĩ thuật số. 20,3 x 20,3 cm

3 – Vô đề 3 . 2021. In kĩ thuật số. 20,3 x 20,3 cm

4 – Vô đề 4. 2021. In kĩ thuật số. 20,3 x 20,3 cm

5 – Vô đề 5. 2021. In kĩ thuật số. 20,3 x 20,3 cm

6 – Vô đề 6. 2021. In kĩ thuật số. 25,4 x 20,3 cm

7 – Vô đề 7. 2021. In kĩ thuật số. 20,3 x 20,3 cm

8 – Vô đề 8. 2021. In kĩ thuật số. 20,3 x 20,3 cm

9 – Vô đề 9. 2021. In kĩ thuật số. 20,3 x 20,3 cm

10 – Vô đề 10.  2021. In kĩ thuật số. 20,3 x 20,3 cm

11 – Vô đề 11 . 2021. In kĩ thuật số. 20,3 x 20,3 cm

12 – Sự ra đời của hoa. 2021. Lithograph,In kĩ thuật số. 35,56*55,88cm

13 – Sự ra đời của hoa. 1978&2021. Lithograph,In kĩ thuật số. 35,56*55,88cm

14 – Sự ra đời của hoa. 1978&2021. Lithograph,In kĩ thuật số. 35,56*55,88cm

15 – Vô đề 12. Lithograph, In kỹ thuật số. 1984&2021. 43,18*33,02cm

16 – Dương xỉ. 1978&2021. Lithograph,In kĩ thuật số. 50,8*35,56cm

17 – Trích đoạn. 1979& 2021. Lithograph, In kỹ thuật số. 30,48*40,64cm

18 – Vô đề 13, In kỹ thuật số. 1984&2021. 38,1*43,18cm

19 – Phong cảnh cho ngày mai. 1978&2021. Lithograph,In kĩ thuật số. 50,8*35,56cm

20 – Vô đề 14. Lithograph, In kỹ thuật số. 1984&2021. 33,02×43,18

21 – Tác phẩm bằng sắt Đại bàng trâu. 1976&2021. Lithograph,In kĩ thuật số. 76,2*55,88 cm

22 – Chảy .1982&2021. Lithograph,In kĩ thuật số. 43,18*33,2

23- Quả chuối  Lithograph, In kỹ thuật số. 1984&2021. 43,18*38,1

23- Vô đề 15. Lithograph, In kỹ thuật số. 1977&2021. 58,42*40,64cm

24 – Vô đề 16. Lithograph, In kỹ thuật số. 1977&2021. 76,2*55,88cm

25 – Vực sâu. Lithograph, In kỹ thuật số. 1980 &2021. 33,02*40,64cm

26 – Vô đề 18. Lithograph, In kỹ thuật số. 1977&2021. 33,02*40,64cm

27 – Vô đề 19. 1984&2021. Lithograph,In kĩ thuật số. 33,2*43,18cm

28 – Lần đầu sinh . Lithograph, In kỹ thuật số. 1977&2021. 43,18*38,1cm

29 – Vô đề 20. Lithograph, In kỹ thuật số. 1977&2021. 38,1*50,8cm

30 – Núi lừa .Lithograph, In kỹ thuật số. 1979&2021. 45,72*35,56cm

 

Danh sách tranh tượng của các nghệ sĩ Việt Nam

31 – ĐÀO CHÂU HẢI.

Trừu tượng đen / Black abstract

2023 . Acrylic trên toan 100 x 95cm

 

32 – LÊ LẠNG LƯƠNG.

HIỆN VẬT 01 / Object no.01

2017 . Cao 40cm . Đồng . Copper

 

33 – LÊ LẠNG LƯƠNG.

HIỆN VẬT 02 / Object no.02

2017 . Cao 38cm . Đồng / copper

 

34 – LÊ THỊ HIỀN

TRƯỢT # 5 / Glide # 5

2021 . Đá tuff núi lửa xanh . Green tuff . 50*45*50cm

 

35 – LÊ THỊ HIỀN

TRƯỢT # 7 Glide # 7

2021 . Đá tuff núi lửa xanh / Green tuff . 50*75*4

 

36 – NGUYỄN NGỌC LÂM

Kén 05 / Cocoon 05

2022 . Gỗ, thép trắng / Wood, steel . 148*38*28cm

 

37 – NGUYỄN VŨ QUYÊN

Giấc Trưa / Midday Dream

2012 . In Litho . Lithography 45 * 40cm

 

38 –  NGUYỄN VŨ QUYÊN

Khoảng Khắc . Moment

2020 . Lụa . Silk 165 * 40cm

 

39 – NGUYỄN THẾ SƠN

Hành trình tới xứ sở bảy ngọn đồi / Adventure to the seven-hill city

2018 – Ảnh phù điêu . relic photography 40cm x 60cm. 60cm x 90cm

 

40 – VŨ KIM THƯ.

Thời Sự . News

2021 . Mực nho trên giấy Washi và giấy Zó, đèn LED / Chinese Ink on Washi and Dzo paper, LED bulb . 23*17*17cm

 

41 – PHẠM HUY THÔNG .

Thoát Xác / Disembodying

2023 . Mũ quân đội cũ hàn inox / Welding stainless steal on old military helmet . 23*23*35cm

 

42 – NGUYỄN QUANG THẮNG .

Chữ HÒA / “Peace”

2020 . Mực Nho trên giấy Xuyến Chỉ Chinese Ink on Xuyến Chỉ paper. 80 * 130сm

 

43 – LÊ QUỐC VIỆT.

Vô đề / Untitled .

2022 . Mực Nho trên giấy Tuyên Chinese Ink on Tuyên paper

140 * 280cm

 

44 – TRẦN LƯƠNG.

Chảy / Flowing

1993 . Lưới cũ, đá cuội, sơn dầu trên toan

Old fishing net, small pebble, oils on canvas . 90 * 160cm

 

45 – TRẦN LƯƠNG.

Love Affairs no.05

1993 . Lưới cũ, sơn dầu trên toan Old fishing net, oils on canvas

90 * 160cm

 

 

46 – LÊ KINH TÀI.

Soi gương 1 / Mirror no.1

  1. Sơn dầu trên toan . Oils on canvas . 80 * 60cm

 

47 – LÊ KINH TÀI .

Soi gương 2 / Mirror no. 2

2021 . Sơn dầu trên toan . Oils on canvas . 80 * 60cm

 

48 – LÊ HUY TIẾP .

Nhạc đêm . Nocturne

2012 . In đá . Lithography . 70 * 24cm

 

 

49 – LÊ HUY TIẾP.

Mơ / Dream

2017 . In lưới . Serigraphy . 64 * 20cm

 

50 – NGUYỄN THỊ KIM CHI.

Sửu / Buffalo

2021

 

51 – ĐẶNG THỊ DƯƠNG .

Mùa hoa tam giác mạch / Buckwheat flower season 2016

Tổng hợp . Composition . 90 * 90cm

 

 

52 – PHAN OÁNH.

Ký ức rừng xưa / Old jungle memories

2014 . Sơn dầu . Oils on canvas . 120 * 120cm

 

53 – ĐẶNG XUÂN HÒA .

Quê của Bạn . Friend’s hometown

2011 . Sơn dầu . Oils on canvas . 67 * 154cm

 

54 – PHAN CẨM THƯỢNG.

Mình rồng / Dragon’s body

  1. Mầu tự nhiên trên giấy dó . Natural colors on Dzo paper

60 * 120cm

 

55 – VŨ BẠCH LIÊN .

Suy tàn và Hồi sinh / Decay and Resurrection

2023 . Bút kim, chì than trên giấy / Pencil and charcoal on paper

110 * 80cm

 

56 – LÊ THỪA TIẾN.

Bức thư không gửi / Unsent letter

2018 . Acrylic trên vải / Acrylic on canvas

160*130cm

 

 

57 – BÙI HẢI SƠN

 Chuyển động Thẳng đứng / Vertical Movement

2020 . Nhôm . Alluminum . 9 * 14 * 45cm

 


Download e-catalog “David Thomas và những người bạn” tại đây < PDF >