2016 Triển lãm sơn dầu quốc tế tại Côn Minh - Trung Quốc
Thời gian triển lãm từ ngày 11 đến ngày 26 tháng 6 năm 2016
Địa điểm tại Bảo tàng Nghệ thuật Vân Nam, Trung Quốc
Với khoảng 200 tác phẩm từ nhiều quốc gia trong khu vực Nam Á, Đông Nam Á và nước chủ nhà Trung Quốc.
Triển lãm được tổ chức bởi Liên hiệp Văn học Nghệ Thuật Vân Nam và Hội nghệ sĩ tạo hình Vân Nam.
 

Vì một số sơ suất trong quản lý, "Danh sách Triển lãm" tiếng Việt đang bị hỏng. Xin bấm núi Eng ở góc phải phía trên để xem tạm bản tiếng Anh. Thành thật xin lỗi !
Triển lãm cá nhân
Triển lãm nhóm quan trọng
Các triển lãm nhóm khác
Giải thưởng, Trại sáng tác, Workshop
Bộ sưu tập