Kết Nối Tháng Ba Hà Nội - 2016

Triển lãm Nghệ thuật và workshop quốc tế với các họa sĩ từ Indonesia, Malaysia, Thailand, Myanmar, Pháp và Việt Nam. Sự kiện do trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Việt Nam và nhóm nghệ sĩ Asia Art Link tổ chức.

Địa điểm: Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, 360 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội.
Triển lãm khai mạc 10h30 ngày 23 tháng 3 năm 2016 tại sảnh A 
Workshop diễn ra trong 2 ngày 24 và 25 tháng 3 tại hội trường.


Vì một số sơ suất trong quản lý, "Danh sách Triển lãm" tiếng Việt đang bị hỏng. Xin bấm núi Eng ở góc phải phía trên để xem tạm bản tiếng Anh. Thành thật xin lỗi !
Triển lãm cá nhân
Triển lãm nhóm quan trọng
Các triển lãm nhóm khác
Giải thưởng, Trại sáng tác, Workshop
Bộ sưu tập